QR • Hà Nội • khai báo

Bình Dương quét mã QR quản lý người ra vào nơi công cộng

Bình Dương yêu cầu các đơn vị áp dụng quét mã QR để quản lý người ra vào địa điểm công cộng, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên toàn tỉnh.

Từ 27/9, Bình Dương áp dụng quét mã QR để phòng, chống dịch COVID-19

Bình Dương sẽ thực hiện quét mã QR để quản lý người vào, ra tại các địa điểm công cộng, nơi tập trung đông người, các địa điểm sản xuất, kinh doanh, làm việc, giải trí… thuộc phạm vi, địa bàn quản lý.

Hà Nội khuyến cáo người dân chủ động khai báo, quét mã QR

Giám đốc Sở TT-TT Hà Nội Nguyễn Thanh Liêm cho biết, Hà Nội cơ bản đã ứng dụng toàn diện những giải pháp công nghệ để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.