Winnie • phô mai • Đông Nhi

Chỉ mới 11 tháng tuổi bé Winnie đã biết 'vẽ tranh', lần đầu Đông Nhi công bố 'tác phẩm' của con gái

Bé Winnie - con gái Đông Nhi đã có giờ học vẽ rất sinh động, nhưng kết quả không 'khả quan' lắm.