xét nghiệm • Hà Nội • công lập

Hà Nội: Điều chỉnh phân luồng xét nghiệm sàng lọc COVID-19

Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chủ động nâng cao năng lực xét nghiệm, thực hiện công tác xét nghiệm COVID-19 tại đơn vị và xét nghiệm cho các đơn vị theo phân luồng.