app • ứng dụng • di chuyển

Sớm quy định người có 'app xanh được di chuyển'

Thủ tướng giao Bộ TT-TT chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Công an và các cơ quan liên quan nghiên cứu kỹ và thống nhất dùng chung một app cho nhân dân, trong đó quy định rõ 'người có app xanh được di chuyển'...