mồ côi • chăm sóc • trẻ em

Trẻ em mồ côi vì Covid-19: Ưu tiên sống trong môi trường gia đình

Bộ LĐ-TB&XH và Ủy ban quốc gia về trẻ em vừa có công văn đề nghị 63 tỉnh thành hỗ trợ kịp thời cho trẻ em có cha, mẹ mất do dịch Covid-19.

Ưu tiên bố trí cho trẻ em mồ côi vì COVID-19 được sống trong môi trường gia đình

Đó là một trong những nội dung tại văn bản Bộ LĐ-TB&XH vừa gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc triển khai kịp thời các biện pháp chăm sóc trẻ em mồ côi do đại dịch COVID-19.

Ưu tiên nuôi dưỡng trẻ em mồ côi do dịch Covid-19 tại môi trường gia đình

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có văn bản gửi các tỉnh, thành phố về triển khai kịp thời các biện pháp chăm sóc trẻ em mồ côi do dịch Covid-19.

Hướng dẫn thực hiện chăm sóc thay thế cho trẻ em mồ côi do COVID-19

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đề nghị các địa phương thực hiện việc chăm sóc thay thế cho trẻ em mồ côi do đại dịch COVID-19 theo hướng ưu tiên bố trí, hỗ trợ để người thân chăm sóc các em.

Giảm nhẹ nỗi đau thương, mất mát cho trẻ em ảnh hưởng dịch COVID-19

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có công văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc triển khai kịp thời các biện pháp chăm sóc trẻ em mồ côi do đại dịch COVID-19.

Cần triển khai kịp thời việc chăm sóc hơn 1.000 trẻ em mồ côi cha mẹ do dịch Covid-19

Bộ LĐ-TB-XH vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố về triển khai kịp thời các biện pháp chăm sóc trẻ em mồ côi do dịch Covid-19.

Đề nghị các tỉnh, thành có biện pháp chăm sóc trẻ em mồ côi do Covid-19

Đến nay, một số tỉnh, thành phố đã có hơn 1.000 trẻ em rơi vào tình trạng mồ côi do COVID-19. Bộ LĐ-TB&XH đã có văn bản đề nghị các địa phương phối hợp, hỗ trợ cho trẻ em là con của sản phụ bị nhiễm COVID-19; các biện pháp chăm sóc thay thế cho trẻ em có cả cha và mẹ tử vong vì nhiễm COVID-19.

Trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19, ưu tiên được chăm sóc trong môi trường gia đình

Trẻ em mồ côi do đại dịch Covid-19 cần được được sống trong môi trường gia đình và đảm bảo lợi ích tốt nhất cho trẻ em. Việc trẻ em được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội chỉ là biện pháp sau cùng.

Triển khai kịp thời các biện pháp chăm sóc trẻ em mồ côi do đại dịch COVID-19

Ngày 23/9, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà đã ký Công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai kịp thời các biện pháp chăm sóc trẻ em mồ côi do đại dịch COVID-19.

Ưu tiên để trẻ mồ côi do Covid-19 được sống trong môi trường gia đình

Ưu tiên bố trí, hỗ trợ để trẻ mồ côi do Covid-19 được chăm sóc thay thế bởi người thân, gia đình nhận chăm sóc. Việc trẻ em được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội chỉ là biện pháp sau cùng, theo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội…

Triển khai kịp thời các biện pháp chăm sóc trẻ em mồ côi do COVID-19

Các địa phương cần cập nhật số lượng, danh sách, hoàn cảnh cụ thể, điều kiện chăm sóc từng trường hợp trẻ em có cha, mẹ mất do đại dịch COVID-19, nguyện vọng của trẻ em và người giám hộ của trẻ em để có biện pháp trợ giúp kịp thời, phù hợp.

Ưu tiên chăm sóc trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19 trong môi trường gia đình

(PetroTimes) - Bộ LĐTB&XH đề nghị các tỉnh, thành phố ưu tiên bố trí, hỗ trợ để trẻ em mồ côi do đại dịch Covid-19 được sống trong môi trường gia đình và đảm bảo lợi ích tốt nhất cho trẻ em.

Bộ Lao động: Đưa trẻ mồ côi do COVID-19 vào trường nuôi dưỡng là giải pháp sau cùng

Theo Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), với trẻ mồ côi do dịch COVID-19 cần ưu tiên bố trí, hỗ trợ, nuôi dưỡng bởi người thân, người nhận chăm nuôi để các em được lớn lên trong môi trường gia đình; biện pháp sau cùng mới đưa trẻ vào chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội.

Triển khai các biện pháp chăm sóc trẻ em mồ côi do đại dịch Covid-19

Các địa phương phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để hỗ trợ cho trẻ em là con của sản phụ bị nhiễm Covid-19; trẻ em có cả cha và mẹ tử vong vì nhiễm Covid-19; có cha hoặc mẹ tử vong vì nhiễm Covid-19 có hoàn cảnh khó khăn từ nguồn Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.