Đà Nẵng • ghi nhận • Covid-19

Đà Nẵng ngày đầu không thêm ca nhiễm

Thành phố Đà Nẵng ngày 18/9 không ghi nhận ca nhiễm mới trong số hơn 20.000 lượt xét nghiệm, cho thấy dịch bệnh đang được kiểm soát.

Đà Nẵng: 50 ngày sau giãn cách tăng cường không có ca nhiễm Covid-19

Kể từ ngày 31.7 khi Đà Nẵng áp dụng giãn cách xã hội tăng cường, đến nay sau đúng 50 ngày, Đà Nẵng ghi nhận 0 ca nhiễm Covid-19.

Đà Nẵng không có ca mắc Covid-19 mới sau gần 70 ngày bùng phát dịch

Sau gần 70 ngày bùng phát đợt dịch thứ 4, hôm nay 18/9, Đà Nẵng không có ca nhiễm SARS-CoV-2 mới.

Đà Nẵng: Lần đầu tiên không có ca mắc mới COVID-19

Ngày 18/9, TP Đà Nẵng lần đầu tiên không ghi nhận có ca mắc mới COVID-19, đồng thời trong ngày cũng có đến 132 ca bệnh đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.

Đà Nẵng: Không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới sau gần 50 ngày

Ngày 18/9, lần đầu tiên sau gần 50 ngày, Đà Nẵng không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới và trong kỳ báo cáo hôm nay cũng không ghi nhận chuỗi, chùm ca bệnh mới.