Tâm thần • Bệnh viện • ma tuý

Từ vụ phòng bay lắc ở BV Tâm thần TW 1, Trưởng khoa Bệnh viện có thể chịu hình phạt nào?

Theo luật sư, tùy theo mức độ vi phạm, Trưởng khoa Phục hồi chức năng của Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 vừa bị bắt có thể bị phạt tù từ 1 đến 15 năm.