trí thức • Đảng • Việt Nam

Thủ tướng: VUSTA phát huy tốt vai trò hạt nhân tập hợp, tư vấn, phản biện

VUSTA đã phát huy tối đa vai trò hạt nhân tập hợp, đoàn kết, có nhiều tư vấn, phản biện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và các dự án đầu tư trọng điểm trong nước, thu hút đông đảo đội ngũ trí thức người Việt Nam, người nước ngoài tham gia công cuộc phát triển đất nước.

Khoa học công nghệ là sức mạnh mềm, chiến lược cạnh tranh quốc gia

Tại hội nghị đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ được coi là sức mạnh mềm, thế giới mềm, là chiến lược cạnh tranh quốc gia. Do đó, Chính phủ sẽ có chính sách khuyến khích, tạo môi trường cho các nhà khoa học cống hiến.

Thủ tướng: Chú trọng nghiên cứu vấn đề cấp bách như COVID-19, vaccine

Thủ tướng Phạm Minh Chính gợi mở các nhà khoa học, các cơ quan nghiên cứu những vấn đề bấp bách, bất ngờ trước mắt như phòng, chống COVID-19, phát triển vaccine, công nghiệp dược...

Phát huy mạnh mẽ vai trò của đội ngũ trí thức KH-CN Việt Nam

Đội ngũ trí thức Việt Nam nói chung và trí thức KH-CN nói riêng đã có nhiều đóng góp quan trọng trong công cuộc đổi mới, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Chiều 15/9, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức Hội nghị toàn quốc “Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng”.