biên bản • kiểm tra • HCM

TP.HCM: Hơn 17.000 người ra đường không lý do chính đáng bị lập biên bản

Từ ngày 23-8 đến ngày 15-9, Công an TP đã kiểm tra và lập biên bản hơn 17.000 trường hợp vi phạm ra đường không lý do chính đáng, tụ tập đông người với số tiền hơn 28 tỉ đồng.

TP. HCM: Hơn 17.000 trường hợp vi phạm lưu thông bị xử lý với số tiền hơn 28 tỷ đồng

Từ ngày 23/8 đến ngày 15/9, Công an TP. HCM phát hiện và lập biên bản hơn 17.000 trường hợp vi phạm lưu thông với số tiền hơn 28 tỷ đồng.