Bộ Y tế • thử nghiệm • lâm sàng

Sẽ có vắc xin Covid-19 'made in Vietnam' được cấp phép khẩn cấp trong năm nay

TS Nguyễn Ngô Quang, Phó cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và đào tạo Bộ Y tế, cho biết từ nay đến cuối năm 2021, Việt Nam sẽ có ít nhất 1 vắc xin Covid-19 do Việt Nam nghiên cứu, phát triển được cấp phép khẩn cấp.

Thẩm định lần 2 vaccine Nanocovax

Hôm nay (15/9), vaccine Nanocovax sẽ được Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học quốc gia họp để thẩm định lần 2.

Dự kiến 15-9 Hội đồng đạo đức đánh giá kết quả thử nghiệm giai đoạn 3 vắc xin Nano Covax

Đây là cuộc họp đánh giá thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 vắc xin Nano Covax lần thứ 2 của Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh. Bộ Y tế cho biết ít nhất có 1 vắc xin nội được phê duyệt trong năm 2021.