Running Man Vietnam • đồng phục • thành viên

Dàn Running Man Việt khoe sắc với áo đồng phục, chừng nào mới thấy Jack mặc đây ta?

8/9 thành viên Running Man Vietnam mùa 2 đã đăng hình với trang phục được thiết kế riêng cho show.