Ban Chỉ đạo • tham nhũng • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Gần 180 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng, cố ý làm trái

Theo báo cáo tại Phiên họp lần thứ 20 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo) diễn ra sáng 5/8, trong 6 tháng đầu năm 2021, công tác xây dựng Đảng và phòng chống tham nhũng (PCTN) tiếp tục được đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Điều tra, xử nghiêm các sai phạm tại Đồng Nai, Bình Dương, TP.HCM, Khánh Hòa

Tổng Bí thư yêu cầu tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm sai phạm trong các vụ án, vụ việc xảy ra tại Đồng Nai, Bình Dương, TP.HCM, Khánh Hòa; khẩn trương đưa ra xét xử 5 vụ án.