quy hoạch • TP HCM • km²

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị trấn Hiệp Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Quy hoạch sử dụng đất thị trấn Hiệp Phước được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Nhơn Trạch.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP HCM

Quy hoạch sử dụng đất xã An Nhơn Tây được thể hiện trong bản đồ quy hoạch chung huyện Củ Chi, bản đồ quy hoạch sử dụng đất và bản đồ định hướng phát triển không gian đến năm 2025 của TP HCM.

Đất có quy hoạch ở phường 6, quận 6, TP HCM

Quy hoạch giao thông phường 6 được thể hiện trong bản đồ quy hoạch quận 6, bản đồ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, bản đồ quy hoạch giao thông và bản đồ định hướng phát triển không gian đến năm 2025 của TP HCM.

Kế hoạch sử dụng đất xã Phú Hữu, Nhơn Trạch, Đồng Nai năm 2021

Những khu đất được đưa vào kế hoạch sử dụng đất, tức sắp được thu hồi, chuyển đổi mục đích để thực hiện dự án ở xã Phú Hữu.

Đất có quy hoạch ở xã Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi, TP HCM

Cách tra cứu những khu đất có quy hoạch ở xã Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi, TP HCM.

Đường sẽ mở ở thành phố Long Khánh, Đồng Nai

Những tuyến đường sẽ mở ở thành phố Long Khánh, Đồng Nai theo bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở ở phường 2, quận 8, TP HCM

Cách xem những tuyến đường sẽ mở ở phường 2 theo quy hoạch.

Đất có quy hoạch ở xã Long Thọ, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Các khu đất có quy hoạch ở xã Long Thọ, Nhơn Trạch theo bản đồ sử dụng đất.