Liên Quân • trang bị • Phù hiệu

Liên Quân Mobile: Cập nhật giữa mùa 19, tướng nào bị ảnh hưởng nặng nề nhất?

Rất nhiều thay đổi về sức mạnh tướng, trang bị, Phù hiệu và cả cơ chế chiến trường sẽ có mặt trong bản cập nhật giữa mùa 19 của Liên Quân.