tham gia • Basick • Song Mino

Kim Yoo Jung - Moon Ga Young thân thiết 13 năm

Sao Hàn 22/7: 2 nữ diễn viên cho thấy tình bạn thân cũng như việc luôn ủng hộ nhau trên con đường sự nghiệp.