Google • sa thải • Jeremy Joslin

Cựu nhân viên Google: ‘Email sa thải như cái tát vào mặt’

Quyết định sa thải 12.000 người của Google diễn ra ngay đầu năm, khiến không ít nhân viên cảm thấy sốc và thất vọng. Nhiều người cảm thấy đây "như cái tát vào mặt" từ công ty.