địa bàn • địa phương • lực lượng

Phú Thọ điều chỉnh khung giá rừng tại 9 huyện, thành phố trên địa bàn

Phú Thọ điều chỉnh khung giá rừng tại 9 huyện, thành phố trên địa bàn

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ vừa ký ban hành Quyết định số 9/2021/QĐ-UBND về ban hành khung giá rừng trên địa bàn tỉnh. Theo đó, từ ngày 30/6, khung giá rừng sẽ được xem xét điều chỉnh trong trường hợp có biến động tăng hoặc giảm trên 20% so với giá quy định hiện hành liên tục trong thời gian 6 tháng trở lên.