quy hoạch • Hà Nội • Mỹ Đức

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Sơn Công, Ứng Hoà, Hà Nội

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Sơn Công, Ứng Hoà, Hà Nội

Quy hoạch sử dụng đất xã Sơn Công, Ứng Hoà được xác định theo Quy hoạch chung xây dựng huyện Ứng Hòa đến năm 2030.

Đường sẽ mở ở xã Hoàng Long, Phú Xuyên, Hà Nội

Đường sẽ mở ở xã Hoàng Long, Phú Xuyên, Hà Nội

Những tuyến đường sẽ mở ở xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên, Hà Nội theo bản đồ quy hoạch.

Đất dính quy hoạch ở xã Đại Xuyên, Phú Xuyên, Hà Nội

Đất dính quy hoạch ở xã Đại Xuyên, Phú Xuyên, Hà Nội

Các khu đất dính quy hoạch ở xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên theo bản đồ sử dụng đất.

Đường sẽ mở ở xã Mỹ Thành, Mỹ Đức, Hà Nội

Đường sẽ mở ở xã Mỹ Thành, Mỹ Đức, Hà Nội

Những tuyến đường sẽ mở ở xã Mỹ Thành, Mỹ Đức, Hà Nội theo bản đồ quy hoạch.