Phan Như Thảo • Đại gia • gia đình

Vợ chồng Phan Như Thảo căng thẳng vì nhìn nhau cả ngày

Vợ chồng Phan Như Thảo căng thẳng vì nhìn nhau cả ngày

Đại gia Đức An có cảm giác bị vợ - cựu người mẫu Phan Như Thảo - theo dõi suốt 24 giờ vì cả hai đã cách ly cùng nhau hơn ba tuần.

Đại gia Đức An nói thật về cuộc sống với vợ 4

Đại gia Đức An nói thật về cuộc sống với vợ 4

Đại gia Đức An và vợ có cuộc sống khác vì tình hình dịch bệnh.