tiêu chuẩn • Đàn ông • phụ nữ

Đàn ông đánh vợ là bạo hành, phụ nữ đánh chồng là phản kháng và khái niệm "tiêu chuẩn kép" mà rất nhiều người phạm phải, có bạn không?

Đàn ông đánh vợ là bạo hành, phụ nữ đánh chồng là phản kháng và khái niệm "tiêu chuẩn kép" mà rất nhiều người phạm phải, có bạn không?

Tiêu chuẩn kép (double standard) có thể hiểu đơn giản là cùng một hành động, sự việc người này làm/nói thì là đúng nhưng người kia làm thì lại bảo là sai, bị chỉ trích.