dự án • xây dựng • toàn diện

Thanh tra toàn diện dự án Tân Thịnh của LDG Group

Thanh tra toàn diện dự án Tân Thịnh của LDG Group

Chủ tịch tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng đã chỉ đạo thanh tra toàn diện dự án khu dân cư Tân Thịnh do Công ty LDG (HoSE: LDG) làm chủ đầu tư.