tài sản • thi hành • tham nhũng

Đang xem xét kháng nghị giám đốc thẩm có được hoãn thi hành án?

Đang xem xét kháng nghị giám đốc thẩm có được hoãn thi hành án?

Ngay cả khi cơ quan thi hành án dân sự đã ra quyết định thi hành án, đương sự vẫn có quyền tự thỏa thuận thi hành án.

Áp dụng biện pháp ngăn chặn để thu hồi tài sản tham nhũng

Áp dụng biện pháp ngăn chặn để thu hồi tài sản tham nhũng

Mới đây, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Đây là việc làm cần thiết để thu hồi tài sản của đất nước đã bị đối tượng tham nhũng chiếm đoạt và cũng là để chặt đứt mục đích tham nhũng.

Hướng dẫn kỹ năng của kiểm sát viên khi kiểm sát thi hành án dân sự về tham nhũng, kinh tế

Hướng dẫn kỹ năng của kiểm sát viên khi kiểm sát thi hành án dân sự về tham nhũng, kinh tế

Viện kiểm sát nhân dân Tối cao (VKSNDTC) vừa ban hành Hướng dẫn một số kỹ năng của kiểm sát viên (KSV) khi kiểm sát thi hành án dân sự (THADS) về thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

Hướng dẫn thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế

Hướng dẫn thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế

Thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự tham nhũng, kinh tế là một nội dung của công tác kiểm sát thi hành án dân sự và là nhiệm vụ quan trọng được Đảng, Nhà nước quan tâm, giao cho ngành Kiểm sát.