BB Trần • Running Man Việt • cast

BB Trần có động thái đầu tiên giữa lúc dàn cast Running Man Việt mùa 2 được công bố: "Đừng ăn mày quá khứ nữa"

BB Trần có động thái đầu tiên giữa lúc dàn cast Running Man Việt mùa 2 được công bố: "Đừng ăn mày quá khứ nữa"

Là một trong hai thành viên không quay trở lại Running Man Việt vào mùa 2, BB Trần được netizen soi nhất cử nhất động khi dàn cast mới được công bố.

"Chốt sổ" dàn cast Running Man Việt mùa 2: Vắng hai "thánh chơi dơ" BB Trần và Trấn Thành

"Chốt sổ" dàn cast Running Man Việt mùa 2: Vắng hai "thánh chơi dơ" BB Trần và Trấn Thành

Đúng như thông tin bên lề trước đó, Trấn Thành và BB Trần vắng mặt trong "Running Man Việt Nam" mùa này.