Bắc Ninh • dự án BT • Cty Mạnh Đức

Bắc Ninh giao hàng loạt dự án BT cho Công ty Mạnh Đức: Một số dấu hiệu bất thường

Bắc Ninh giao hàng loạt dự án BT cho Công ty Mạnh Đức: Một số dấu hiệu bất thường

Dư luận bất ngờ với việc một DN tư nhân năng lực tài chính không thực sự mạnh, với ngành nghề ban đầu chỉ là kinh doanh bán buôn tre, nứa, gỗ cây... sau mới bổ sung ngành nghề xây dựng; lại được giao loạt dự án BT đình đám.