Đức An • tài sản • tranh chấp

Đại gia Đức An muốn thỏa hiệp với Ngọc Thúy

Đại gia Đức An muốn thỏa hiệp với Ngọc Thúy

Đức An kêu gọi vợ cũ - siêu mẫu Ngọc Thúy - ký vào bản thỏa thuận chuyển toàn bộ khối tài sản đang tranh chấp sang cho 2 con gái.