Covid-19 • đám cưới • Bình Phước

'Tôi bật khóc khi phải hoãn cưới đến lần thứ 3 vì Covid-19'

'Tôi bật khóc khi phải hoãn cưới đến lần thứ 3 vì Covid-19'

Chung tay cùng cả nước chống dịch Covid-19, nhiều đôi trẻ chủ động hoãn đám cưới dù ngày vui đến gần, mọi thứ đều đã chuẩn bị xong xuôi.

Bạn trẻ hoãn cưới để chung tay phòng chống dịch Covid-19

Bạn trẻ hoãn cưới để chung tay phòng chống dịch Covid-19

Chung tay cùng cả nước chống dịch Covid-19, các bạn trẻ tại tỉnh Bình Phước đã quyết định hoãn đám cưới dù ngày vui đến gần và mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng.