Facebook • Sơn Tùng M-TP • Muộn Rồi Mà Sao Còn

Facebook nữ chính trong MV Muộn Rồi Mà Sao Còn của Sơn Tùng M-TP tăng tương tác gấp chục lần chỉ nhờ một... "bóng lưng"!

Facebook nữ chính trong MV Muộn Rồi Mà Sao Còn của Sơn Tùng M-TP tăng tương tác gấp chục lần chỉ nhờ một... "bóng lưng"!

Netizen đã nhanh chóng soi được info nữ chính MV Muộn Rồi Mà Sao Còn của Sơn Tùng và vào "bão like" cực mạnh.