Ngọc • diễn viên • Thái Hoà

Thái Hòa khóc giữa đêm vì 'Cây táo nở hoa'

Thái Hòa khóc giữa đêm vì 'Cây táo nở hoa'

Một năm đóng 'Cây táo nở hoa', Thái Hòa gầy rộc, nhiều lần ôm kịch bản ngủ gật, nửa đêm đang ngủ bật dậy khóc vì nhân vật.