Phạm Văn Quân • tống tiền • Thanh Hoá

Dụ chat sex để tống tiền

Dụ chat sex để tống tiền

Anh Lê, ở thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hoá bị gã thanh niên dùng tài khoản ảo dụ chat sex sau đó ép chi tiền để không bị bại lộ.

Tưởng quen nữ giới, người đàn ông gửi clip nóng

Tưởng quen nữ giới, người đàn ông gửi clip nóng

Trong quá trình nói chuyện với kẻ giả gái, người đàn ông gửi clip nóng cho đối tượng và bị tống tiền.