Bộ Tài chính • bất động sản • chính sách

Bộ Tài chính nói gì trước đề xuất loạt giải pháp thuế chặn “sốt đất“?

Bộ Tài chính nói gì trước đề xuất loạt giải pháp thuế chặn “sốt đất“?

Bộ Tài chính đã có phản hồi về việc Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA) kiến nghị xem xét các giải pháp đặc trị "sốt đất".

Có nên thu thuế chuyển nhượng bất động sản theo "chênh lệch địa tô"?

Có nên thu thuế chuyển nhượng bất động sản theo "chênh lệch địa tô"?

Có nên thu thuế bất động sản theo chênh lệch địa tô hay tại sao người dân đã đóng nhiều loại thuế phí mà vẫn có thể phải đóng phí sử dụng cao tốc?