Nhật Cường • xét xử • Nhật Cường Đây

Ngày mai, xét xử vụ buôn lậu tại công ty Nhật Cường

Ngày mai, xét xử vụ buôn lậu tại công ty Nhật Cường

Đây là một trong 5 vụ án được Ban chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng yêu cầu khẩn trương xét xử sơ thẩm. Các nhân viên của Nhật Cường bị đưa ra xét xử trong khi ông chủ Nhật Cường vẫn đang bỏ trốn.