Nhã Phương • Cây Táo Nở Hoa • Cây Táo Nở Hoa tập 13

Có một Nhã Phương diễn xuất cực ngọt ở Cây Táo Nở Hoa tập 13!

Nhã Phương có một màn lột xác ấn tượng ở tập 13 Cây Táo Nở Hoa.