không gian • TikTok • thế này

Chàng trai bị người yêu 'đá' đau đớn chỉ vì không biết ăn mắm tôm

Chàng trai bị người yêu 'đá' đau đớn chỉ vì không biết ăn mắm tôm

Chuyện nghe có vẻ vô lý, nhưng chàng trai trong câu chuyện lại bị người yêu chia tay vì ăn nước mắm thay vì mắm tôm.