an toàn • du lịch • Covid-19

Những biện pháp ngừa COVID-19 nếu bạn bắt buộc phải đi lại dịp nghỉ lễ

Những biện pháp ngừa COVID-19 nếu bạn bắt buộc phải đi lại dịp nghỉ lễ

Trong những ngày nghỉ lễ này, hãy luôn nhớ giữ an toàn bằng việc thực hiện tốt Thông điệp 5K. Giữ an toàn khi đi lại, hoặc đi du lịch trong dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5, đặc biệt là khi đã ghi nhận một số ca mắc COVID-19 tại một số địa phương (Hà Nam, Hưng Yên, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh).

Bộ Y tế hướng dẫn giữ an toàn khi đi du lịch nghỉ lễ, phòng dịch Covid-19

Bộ Y tế hướng dẫn giữ an toàn khi đi du lịch nghỉ lễ, phòng dịch Covid-19

Trong những ngày nghỉ lễ này, hãy luôn nhớ giữ an toàn bằng việc thực hiện tốt Thông điệp 5K. Giữ an toàn khi đi du lịch trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, đặc biệt là khi đã ghi nhận một số ca mắc COVID-19 tại một số địa phương (Hà Nam, Hưng Yên, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh).