YouTuber xách tô đi mua 'bánh canh cua 1 triệu' đắt nhất Sài Gòn, lúc nhìn thành phẩm dân mạng liền phán ngay một câu

Soha  • 16/09/2021
YouTuber xách tô đi mua 'bánh canh cua 1 triệu' đắt nhất Sài Gòn, lúc nhìn thành phẩm dân mạng liền phán ngay một câu

Qua dịch, chắc nhiều người sẽ có dự định làm ngay một tô thức ăn "siêu to khổng lồ" như trong clip.

Xem bài gốc: https://soha.vn/youtuber-xach-to-di-mua-banh-canh-cua-1-trieu-dat-nhat-sai-gon-luc-nhin-thanh-pham-dan-mang-lien-phan-ngay-mot-cau-20210916070257922.htm


like
comment
share