YouTuber đăng tải video ‘Lục Ngạn năm nay tan tác’ bị phạt 5 triệu đồng

Thanh Niên  • 24/06/2022
YouTuber đăng tải video ‘Lục Ngạn năm nay tan tác’ bị phạt 5 triệu đồng

Đăng tải video có nội dung bịa đặt gây ảnh hưởng đến việc tiêu thụ vải thiều Lục Ngạn (Bắc Giang), một YouTuber bị phạt 5 triệu đồng.

Xem bài gốc: https://thanhnien.vn/youtuber-dang-tai-video-luc-ngan-nam-nay-tan-tac-bi-phat-5-trieu-dong-post1471584.html


like
comment
share