Yêu cầu ChatGPT tự mô tả chân dung sau đó dùng một AI vẽ tranh để minh họa lại, kết quả đầy bất ngờ

gamek.vn  • 08/02/2023
Yêu cầu ChatGPT tự mô tả chân dung sau đó dùng một AI vẽ tranh để minh họa lại, kết quả đầy bất ngờ

(Tổ Quốc) - Thử nghiệm mở ra cơ hội về cách các công cụ AI có thể tương tác với nhau trong tương lai.

Xem bài gốc: https://gamek.vn/yeu-cau-chatgpt-tu-mo-ta-chan-dung-sau-do-dung-mot-ai-ve-tranh-de-minh-hoa-lai-ket-qua-day-bat-ngo-178230208124937147.chn


like
comment
share