Xuất khẩu vải thiều sang Hà Lan: Câu chuyện thành công giữa mùa dịch

VTC News  • 05/08/2021
Xuất khẩu vải thiều sang Hà Lan: Câu chuyện thành công giữa mùa dịch

Việc xuất khẩu vải sang Hà Lan, sấu sang Australia cho thấy nếu bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp vào cuộc thì nhiều nông sản Việt Nam sẽ được xuất ngoại.

Xem bài gốc: https://vtc.vn/xuat-khau-vai-thieu-sang-ha-lan-cau-chuyen-thanh-cong-giua-mua-dich-ar629016.html


like
comment
share