Xuân Lan bóc 'nữ hoàng đạo lý', Hương Giang và Quỳnh Thư?

2Sao  • 15/01/2022
Xuân Lan bóc 'nữ hoàng đạo lý', Hương Giang và Quỳnh Thư?

Ngay sau bài đăng của Xuân Lan, dân mạng đã réo một số cái tên có thể là "nữ hoàng đạo lý".

Xem bài gốc: https://2sao.vn/xuan-lan-boc-nu-hoang-dao-ly-huong-giang-va-quynh-thu-bi-reo-n-292749.html


like
comment
share