Xu hướng niêm yết trên sàn ngoại

Kinh Tế Sài Gòn  • 20/09/2021
Xu hướng niêm yết trên sàn ngoại

(KTSG) – Ngày càng có nhiều công ty công nghệ, công ty khởi nghiệp tiềm năng và sàn thương mại điện tử đã và đang thực hiện hoạt động IPO (Initial Public Offering – Chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng) nhưng có lẽ thị trường Việt Nam vẫn chưa đủ sức hấp dẫn đối với nhiều nhà đầu tư.

Xem bài gốc: https://thesaigontimes.vn/xu-huong-niem-yet-tren-san-ngoai/


like
comment
share

Đầu tư chứng khoán Đầu tư chứng khoán • 21/09/2021
Đầu tư chứng khoán Đầu tư chứng khoán • 20/09/2021