Xôi mặn Sài Gòn

Phụ nữ TP.HCM  • 15/09/2021
Xôi mặn Sài Gòn

Không hề quá khi nói xôi mặn Sài Gòn chịu thiệt thòi. Cùng là anh em thân thiết với bánh mì nhưng xôi mặn lại bị người đời làm lơ, các tay sành ẩm thực cũng bỏ mặc.

Xem bài gốc: https://www.phunuonline.com.vn/xoi-man-sai-gon-a1445439.html


like
comment
share