Xin lỗi vì đã cười nhưng ai coi clip lắc trà sữa này mà không cười thì tôi cho 50 tỷ, hứa uy tín!

Kênh 14  • 18/09/2021

Cứ coi clip lắc trà sữa này đi rồi biết nụ cười 50 tỷ uy tín cỡ nào nha "quý dzị".

Xem bài gốc: https://kenh14.vn/xin-loi-vi-da-cuoi-nhung-ai-coi-clip-lac-tra-sua-nay-ma-khong-cuoi-thi-toi-cho-50-ty-hua-uy-tin-2021091809155291.chn


like
comment
share