Xiaomi cho biết sạc 120W trên 11T Pro sẽ không ảnh hưởng tuổi thọ pin

Nghe Nhìn VN  • 5 ngày
Xiaomi cho biết sạc 120W trên 11T Pro sẽ không ảnh hưởng tuổi thọ pin

Gần như chắc chắn mẫu Xiaomi 11T Pro sẽ có tính năng sạc có dây 120W nhưng không ảnh hưởng tuổi thọ pin.

Xem bài gốc: https://nghenhinvietnam.vn/tin-tuc/xiaomi-cho-biet-sac-120w-tren-11t-pro-se-khong-anh-huong-tuoi-tho-pin-79882.html


like
comment
share