Xét xử vụ Công ty Nhật Cường: 11 bị cáo làm đơn kháng cáo

Bnews  • 08/06/2021

Trong số 11 bị cáo làm đơn kháng cáo, có 6 bị cáo làm việc tại Công ty Nhật Cường.

Xem bài gốc: https://bnews.vn/xet-xu-vu-cong-ty-nhat-cuong-11-bi-cao-lam-don-khang-cao/198615.html


like
comment
share