Xây dựng nền tảng kinh doanh bền vững Hà Lan-Việt Nam tại khu vực ĐBSCL

Dân Trí  • 06/08/2021
Xây dựng nền tảng kinh doanh bền vững Hà Lan-Việt Nam tại khu vực ĐBSCL

Nền tảng kinh doanh bền vững Hà Lan-Việt Nam mở ra cơ hội phát triển lớn cho nền nông nghiệp của Đồng bằng sông Cửu Long và các doanh nghiệp tư nhân hoạt động trong lĩnh vực này.

Xem bài gốc: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/xay-dung-nen-tang-kinh-doanh-ben-vung-ha-lanviet-nam-tai-khu-vuc-dbscl-20210806071619879.htm


like
comment
share

Nhân Dân Nhân Dân • 07/08/2021