Vượt mặt Apple và Samsung, Xiaomi giới thiệu kính thông minh

Dân Việt  • 16/09/2021
Vượt mặt Apple và Samsung, Xiaomi giới thiệu kính thông minh

Xiaomi đã tiết lộ một cặp kính thông minh ý tưởng nhằm thay thế smartphone trong tương lai gần.

Xem bài gốc: https://danviet.vn/vuot-mat-apple-va-samsung-xiaomi-gioi-thieu-kinh-thong-minh-5020211698592591.htm


like
comment
share