Vững vàng vượt qua đại dịch nhờ triển khai kịp thời chiến lược chuyển đổi số

VTV  • 24/06/2022
Vững vàng vượt qua đại dịch nhờ triển khai kịp thời chiến lược chuyển đổi số

Sớm triển khai chiến lược chuyển đổi số đã giúp cho Trung tâm Anh văn Hội Việt Mỹ có thể triển khai hình thức học trực tuyến, số hóa toàn hệ thống trong dịch COVID - 19.

Xem bài gốc: https://vtv.vn/cong-nghe/vung-vang-vuot-qua-dai-dich-nho-trien-khai-kip-thoi-chien-luoc-chuyen-doi-so-20220624092032253.htm


like
comment
share