Vừa tậu iPhone 13, Jisoo (BLACKPINK) đã được tặng ngay "một rổ" ốp mới siêu xinh với giá cũng siêu "chát"

Kênh 14  • 15/10/2021
Vừa tậu iPhone 13, Jisoo (BLACKPINK) đã được tặng ngay "một rổ" ốp mới siêu xinh với giá cũng siêu "chát"

Jisoo thật sướng quá đi mà, vừa mua iPhone 13 đã có sẵn một đống ốp để thay đổi theo ngày rồi.

Xem bài gốc: https://kenh14.vn/vua-tau-iphone-13-jisoo-blackpink-da-duoc-tang-ngay-mot-ro-op-moi-sieu-xinh-voi-gia-cung-sieu-chat-20211015001041377.chn


like
comment
share