Vụ ký tên nhưng chưa được nhận tiền hỗ trợ: Phường nói "đưa nhầm mẫu phiếu"

Giao Thông  • 15/09/2021
Vụ ký tên nhưng chưa được nhận tiền hỗ trợ: Phường nói "đưa nhầm mẫu phiếu"

Vụ việc được UBND Phường Tăng Nhơn Phú B xác nhận là đưa nhầm mẫu phiếu và người dân đã tự tay gạch bỏ danh sách nhầm lẫn.

Xem bài gốc: https://www.baogiaothong.vn/vu-ky-ten-nhung-chua-duoc-nhan-tien-ho-tro-phuong-noi-dua-nham-mau-phieu-d524818.html


like
comment
share

Sài Gòn Giải Phóng Sài Gòn Giải Phóng • 16/09/2021