Vốn mỏng, kinh nghiệm thiếu, đầu tư sinh lời từ tiền nhàn rỗi thế nào cho hiệu quả?

Doanh nghiệp VN  • 15/10/2021
Vốn mỏng, kinh nghiệm thiếu, đầu tư sinh lời từ tiền nhàn rỗi thế nào cho hiệu quả?

Nếu có một khoản tiền nhàn rỗi, nhiều người sẽ nghĩ đến việc đầu tư sinh lời. Nhưng đầu tư vào đâu là một bài toán không hề đơn giản.

Xem bài gốc: https://doanhnghiepvn.vn/doi-song/von-mong-kinh-nghiem-thieu-dau-tu-sinh-loi-tu-tien-nhan-roi-the-nao-cho-hieu-qua/20211015090443459


like
comment
share

Vietnam Business Insider Vietnam Business Insider • 16/10/2021